Nordea-fonden

Nordea-fonden har valgt at støtte Dans24syv i 2012, 2013 og 2014. Nordea-fonden er en erhvervsdrivende fond, der blev stiftet i 1989 af Sparekassen SDS i forbindelse med sparekassens omdannelse til et aktieselskab. Fondens formål er at virke for almennyttige og velgørende formål i Danmark, og den er til for at støtte aktiviteter, der fremmer det gode liv – dvs. aktiviteter, som er sunde for sjæl og legeme og er aktivt involverende, opbyggende og motiverende. Fonden støtter aktiviteter inden for områderne sundhed og ernæring, kultur, natur og miljø, idræt og motion, uddannelse, forskning og innovation.
 

Dansens Dag Dag fejres næste gang lørdag d. 29. april 2017 i hele verden. Vær opmærksom på, at Dansehallerne ikke længere er landsdækkende koordinator.

Vil du se hvad der sker på Dansens Dag, så tag et kig på Dansens Dags Facebookside, hvor arrangører frit kan slå opslag op.

Dansens Dag fejres også i Dansehallerne. Læs mere her

Dansens Dag nåede sit foreløbige højedepunkt i 2014 med omkring 325 arrangementer, 50.000 deltagere og 100.000 tilskuere på landsplan. Læs mere om hvordan dagen forløb her.

 
DANS24SYV / DANSEHALLERNE / PASTEURSVEJ 14 / 1799 KØBENHAVN V